Нискотарифните авиокомпании не превозват живи животни с изключение на кучета-водачи, пътуващи заедно с нуждаещия се от тях пътник, който разполага с документи, указани в разпоредбите на засегнатите от превоза държави и съответстващи на условията на тези разпоредби.